Kredyt konsumencki - przepisy dotyczące pożyczek i kredytów gotówkowych

Zarówno pożyczki pozabankowe, w tym szybkie pożyczki online (chwilówki przez internet), jak i kredyty gotówkowe udzielane przez banki, podlegają przepisom ustawy o kredycie konsumenckim. Kredyt konsumencki to zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715) m.in. pożyczka (udzielona w wyniku umowy pożyczki), kredyt (udzielony w trybie umowy kredytowej zgodnie z przepisami prawa bankowego), jak i inne rodzaje umów (np. kredyt ratalny udzielany podczas zakupu towaru lub usługi), pod warunkiem, że wartość kredytu lub pożyczki nie przekracza równowartości 75.000 EUR. Kwota ta wynika z przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki.

Celem tej dyrektywy była harmonizacja przepisów regulujących udzielanie kredytów konsumenckich w krajach członkowskich UE. Ustawa o kredycie konsumenckim jest natomiast wynikiem implementacji tej dyrektywy w Polsce.

Pojęcie kredytu konsumenckiego jest bardzo szerokie i ma charakter ekonomiczny – oznacza różne formy pomocy finansowej m.in. kredyty i pożyczki. Ustawa dotyczy wszystkich instytucji finansowych: banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz tzw. parabanków, czyli firm pozabankowych udzielających pożyczki.

 Najpopularniejsze ratalne kredyty gotówkowe i pożyczki pozabankowe przez internet

           
Więcej ofert znajdziesz na stronie głównej: Kredyt długoterminowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oprocentowanie kredytu konsumenckiego nie może przekraczać określonego limitu (czterokrotność stopy lombardowej NBP). Ponadto, każda oferta kredytu lub pożyczki musi zawierać określone informacje, np. informację o Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania (RRSO).

Kredyt gotówkowy to umowa kredytu zawierana z bankiem na podstawie Prawa bankowego, ale bank również jest zobowiązany do przestrzegania ustawy o kredycie konsumenckim. Ustawa zawiera w szczególności szereg regulacji chroniących interesy kredytobiorcy np. na etapie zawierania, obsługi i spłacania czy reklamowania kredytu. W przypadku kredytu gotówkowego okres kredytowania wynosi od kilku miesięcy do nawet 10 lat, jednak zwykle klienci decydują się na kredyty gotówkowe na okres 1-3 lat. Przeznaczenie takiego kredytu może być dowolne. Może być udzielany osobom prywatnym lub firmom, na podstawie weryfikacji ich zdolności kredytowej. Kredyt gotówkowy może być spłacany jednorazowo lub w ratach. Do spłacanych rat doliczane są odsetki które stanowią koszt kredytu.

W przypadku pożyczek pozabankowych obowiązują podobne obostrzenia, jeśli chodzi o prawa klienta. Tym niemniej, firmy pozabankowe mają większą swobodę w ocenie zdolności kredytowej klienta, gdyż udzielają pożyczki z własnych środków, a nie z depozytów klientów jak banki. Z tej też przyczyny banki podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a firmy pozabankowej nie podlegają temu nadzorowi.